CV

Sade Hiidenkari

Sade Hiidenkari on kuvataiteilija ja opettaja. Hän valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta 2018 ja kuvataiteilijaksi Lahden Taideinstituutista 2007. Hän opiskeli myös yhden lukukauden Accademia di Belle Arti di Veneziassa. Näyttelytoimintaa on Suomen lisäksi ollut mm. Japanissa, Italiassa, Etelä-Koreassa, Saksassa ja Ruotsissa.

Hänen tuotannossaan keskeistä on käsitetaide ja ympäristötaide, veistokset ja videoteokset. Taiteellinen toiminta perustuu aina laajaan tutkimustyöhön ja yhteistoimintaan ympäristötoimijoiden ja tutkijoiden kanssa. Oleellista on liikkuminen taiteen ja tieteen rajapinnoilla, joista voi sukeltaa syvemmälle. Sade tekee yhteisötaidetta sekä ympäristötaideprojekteja yhdistettynä vaikuttavuustyöhön. Hänelle taide on tapa reagoida, kommentoida ja olla aktiivinen yhteiskunnassa.

Sade Hiidenkari on töissään tutkinut ja yhdistänyt ekopsykologiaa, taidetta ja uusia metsätieteitä. Häntä kiehtoo metsien vuorovaikutus suhteet, niiden maanalainen yhteistyö ja kommunikaatio, joka kantaa kaikkien muiden lajien elämää. Hänen uusin projektinsa Mycelium on interaktiivinen mediataideteos, joka käsittelee näkymättömiä yhteyksiä metsien, puiden ja ihmisten välillä.

Sade Hiidenkari (b. 1965) is a contemporary visual artist, and a lecturer. She received her MA from the Aalto University School of Art and Design in 2018 and BA from Lahti University of Applied Sciences Art Institute in 2007. She also studied one semester in L’ Accademia di Belle Arti di Venezia. Her works have been in exhibitions e.g. in Japan, Italy, South-Corea, Germany and Sweden.

Sade Hiidenkari is dealing with conceptual art, environmental art, sculptures and videoworks. Essential to her production are the interfaces between art and science, from where one can dive deeper. Her work is always based on scientific and artistic research, and she works alongside researchers and activists. She does communal art as well as environmental art and impact projects. For her art is a way to react, comment and to be active in society.

In her works Sade Hiidenkari has been investigating and combining ecopsychology and new forest sciences. She is fascinated by the interaction and relations of undergroud forests, their co-operation and communication, which carries the lives of all the other species. Her latest project Mycelium is an interactive media artwork, dealing with invisible connections between the underground forests, trees and human beings.

Sade Hiidenkari (nata nel 1965) è un artista visivo e docente. Nel suo lavoro ha ricercato e combinato eco-psicologia, arte e nuove scienze forestali. È affascinata dalle interazioni tra le foreste, dalla loro cooperazione sotterranea e dalla comunicazione che porta la vita di tutte le altre specie. Il suo ultimo progetto, Mycelium, è un’opera d’arte multimediale interattiva che si occupa delle connessioni invisibili tra foreste, alberi e persone.

Le opere di Sade Hiidenkari si basano sempre su un ampio lavoro di ricerca e sulla collaborazione con attori e ricercatori ambientali. La sua arte è un continuo processo nella interfaccia tra arte e scienza, dal quale ci si può tuffare più a fondo. L’arte concettuale, il lavoro d’impatto, l’arte ambientale, le sculture e le opere video sono al centro della sua produzione. Fa spesso arte comunitaria e progetti d’arte ambientale combinati con l’educazione. Per lei l’arte è un modo per reagire, commentare ed essere attiva nella società.

Si è laureata con un master in arte presso la Aalto University School of Art and Design nel 2018 e come artista visivo presso il Lahti Art Institute nel 2007. Ha inoltre studiato per un semestre all’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Oltre alla Finlandia, Sade Hiidenkari ha svolto attività espositive, ad esempio in Giappone, Italia, Corea del Sud, Germania e Svezia.

Sade Hiidenkari
Photo Ilpo Okkonen

CV: FI | EN | IT